Vrakpant

Vrakpant fra 01.07.2013 er 3000 kr og utbetales fra Skatteetaten 2-4 uker etter utstedt vrakmelding.

Vrakpantordningen omfatter person og varebiler under 3500 kg, samt kombinertbiler uansett tillatt totalvekt, beltemotorsykler, minibusser og campingbiler. For å få utbetalt vrakpant må vraket leveres til godkjent biloppsamlingsplass som utsteder vrakmelding. Tollregion Midt-Norge krever fullt fødselsnummer på den som skal ha utbetalt vrakpant. Eier av bilen trenger ikke være den som leverer bilen. Den som leverer bilen skriver under på at bilen rettmessig skal vrakes og står dermed ansvarlig for vrakingen. Den som leverer bilen må medbringe gyldig legitimasjon. Skilt eller kvittering på avskilting må medfølge bilen ved vraking. Vi kan være behjelpelige med å levere skiltene til trafikkstasjonen. Bilen må være fri for søppel. Biloppsamlingsplassen tar fritt imot de hjulene som sitter på bilen, samt reservehjulet. Flere hjul kan leveres oss, men da mot et vederlag på 25,- kr pr hjul. Vi henter også vrakpantbiler, pris på henting avtales etter innsending av skjema. Skal flere biler hentes fra samme adresse kan man få en pakkepris på dette. Lever bilen til godkjent oppsamlingsplass innen forfall av årsavgiften så slipper du å betale avgiften.

Hva må du huske på?

Bilen:
  • Må ha hel ramme og chassisnummeret (understellsnummeret) må være synlig.
  • Må være tømt for søppel.
  • Kan ha med fem ekstra hjul.
Du må ha med:
  • Vognkort for dokumentasjon av kjennemerke og understellsnummer. Eventuelt kan du ha med kvittering på innleverte skilter fra Biltilsynet.
  • Skiltene kan du levere hos oss. Vi leverer de kostnadsfritt til Biltilsynet for deg.
  • Legitimasjon for utbetaling av vrakpant. Det er den personen som leverer bilen som får vrakpanten. Det må ikke være registrert eier av bilen som leverer den.