Partnere

nbflogoalene.jpg

Norges Biloppsamleres Forening (NBF) ble etablert i 1980. Vi har 68 medlemsbedrifter, representert i samtlige fylker. Se oversikt over medlemsbedrifter under medlemsoversikten eller i kartvisningen. Medlemsbedriftene tar i mot og behandler 80% av innleverte bilvrak årlig.

Våre medlemsbedrifter driver mottak og miljøsanering av bilvrak, profesjonell demontering av skadebiler og salg av brukt bildeler til verksteder og privatpersoner.

 

 

 

bilreturlogotildokumenter.gifBilRetur As er et av to godkjente returselskaper for utrangerte biler i Norge.

Systemet er basert på den struktur som har vært i virksomhet siden innføringen av vrakpant. Grunnstrukturen består av offentlige godkjente biloppsamlingsplasser hvor publikum fritt kan innlevere kjøretøy til vraking og få utsendt vrakpantbevis/vrakpant.

Miljøsanering og tilhørende behandling av farlig avfall etter de til enhver tid gjeldene retningslinjer fra lovverk og forskrifter vil bli utført på biloppsamlingsplassen.