torgers skraphandel oversiktbilde

Partnere

Vi samarbeider bare med de beste i bransjen for kunne sikre deg god service.

BilRetur AS

BilRetur As er et av to godkjente returselskaper for utrangerte biler i Norge. Systemet er basert på den struktur som har vært i virksomhet siden innføringen av vrakpant. Grunnstrukturen består av offentlige godkjente biloppsamlingsplasser hvor publikum fritt kan innlevere kjøretøy til vraking og få utsendt vrakpantbevis/vrakpant.

Miljøsanering og tilhørende behandling av farlig avfall etter de til enhver tid gjeldene retningslinjer fra lovverk og forskrifter vil bli utført på biloppsamlingsplassen.

BilRetur AS

BilRetur As er et av to godkjente returselskaper for utrangerte biler i Norge. Systemet er basert på den struktur som har vært i virksomhet siden innføringen av vrakpant. Grunnstrukturen består av offentlige godkjente biloppsamlingsplasser hvor publikum fritt kan innlevere kjøretøy til vraking og få utsendt vrakpantbevis/vrakpant.

Miljøsanering og tilhørende behandling av farlig avfall etter de til enhver tid gjeldene retningslinjer fra lovverk og forskrifter vil bli utført på biloppsamlingsplassen.